การอักเสบของสมองและการตายของเซลล์ประสาท

โคลีนเป็นสารอาหารที่ปลอดภัยและง่ายต่อการดูแลที่มีอยู่ตามธรรมชาติในอาหารบางชนิดและสามารถใช้เป็นอาหารเสริมได้ผลประโยชน์จากการแปลงสภาพของอาการคล้าย AD ในหนูที่แม่ได้รับโคลีนเสริมด้วย ผลงานล่าสุดขยายขอบเขตของการวิจัยนี้โดยการสำรวจผลกระทบของโคลีนที่บริหารในผู้ใหญ่มากกว่าของทารกในครรภ์ความชุกของ AD สูงขึ้นในเพศหญิง

มนุษย์การศึกษาจึงพยายามหาข้อค้นพบในหนูตัวเมียได้รับโคลีนสูงในอาหารของพวกเขาตลอดชีวิตพวกเขาแสดงการปรับปรุงในหน่วยความจำเชิงพื้นที่เมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับโคลีนปกติประโยชน์ของการเสริมโคลีนตลอดชีวิตในหนูตัวผู้ที่มีอาการคล้ายโฆษณา ผลลัพธ์ของเราเลียนแบบสิ่งที่ค้นพบโดยกลุ่มนี้ในเพศหญิง ที่น่าสนใจผลประโยชน์ของการเสริมโคลีนตลอดชีวิตลดการเปิดใช้งานเป็นเซลล์พิเศษที่กำจัดสมองของสิ่งสกปรกที่เป็นอันตราย แม้ว่าพวกเขาจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติเพื่อให้สมองมีสุขภาพดีหากพวกเขามีการใช้งานมากเกินไปการอักเสบของสมองและการตายของเซลล์ประสาทอาการทั่วไปของ AD จะเกิดขึ้น