ความท้าทายที่สำคัญในระบบประสาทวิทยา

ความท้าทายที่สำคัญในระบบประสาทวิทยาคือการจำแนกเซลล์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากความจริงที่ว่าเซลล์ชนิดเดียวกันสามารถดูแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้ในการจำแนกมัน ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างเซลล์ หรือเลือกความอ่อนแอต่อโรคบางชนิด มีเซลล์หลายชนิดในสมองและเราไม่รู้วิธีระบุเซลล์ทั้งหมดในกระบวนทัศน์การจำแนกประเภทที่มุ่งเน้นไปที่ยีน

แสดงออกถึงการกำหนดประเภทของเซลล์นักวิจัยได้ดู messenger RNAS แต่ในโครงการที่อธิบายไว้ในกระดาษ ระเบียบของเซลล์ชนิดจำเพาะเฉพาะโดยเครือข่าย MicroRNA ในระหว่างการพัฒนาสมองของมนุษย์ ปัญหาของ นักวิจัยไม่เคยดู miRNAs ในระดับเซลล์เดียวเพื่อให้ได้ความจำเพาะของเซลล์ชนิดนี้ งานที่สำคัญที่ผู้ส่งสาร RNA รับผิดชอบนั้นรวมถึงการอ่านข้อมูลทางพันธุกรรมจาก DNA และแปลมันเป็นโปรตีนที่สร้างโรงงานผลิตเซลล์ RNA ยังมีบทบาทในการควบคุมกระบวนการผลิตเซลล์ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้มั่นใจว่ายีนแสดงออกอย่างถูกต้องและเซลล์นั้นผลิตในปริมาณที่ถูกต้อง