ระบบภูมิคุ้มกันแตกต่างระหว่างโมเลกุลของตัวเอง

การทดลองที่พวกเขาควบคุมระยะเวลาของการทำงานร่วมกันของโปรตีนเฉพาะกับ T cells ซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง ระบบภูมิคุ้มกันแตกต่างระหว่างโมเลกุลของตัวเองและโมเลกุลที่ไม่ใช่ตัวเอง หน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันคือการแยกแยะระหว่างเซลล์และเชื้อโรคของร่างกาย เพื่อป้องกันร่างกายจากโรคมันจะต้องรับรู้และโจมตีเชื้อโรคเหล่านี้โดยไม่ทำลายเซลล์ของตัวเอง

เซลล์ T เป็นเซลล์ชนิดสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการนี้ ผ่านทางตัวรับ T เซลล์ของพวกเขาพวกเขาไม่เพียง แต่จะจับกับโมเลกุลที่ไม่ใช่ตัวของตัวเอง แต่ยังรวมถึงโมเลกุลที่ไม่ทำให้เกิดโรคด้วยตัวเองด้วย วิธีที่เซลล์ T แยกความแตกต่างระหว่างโมเลกุลตัวเองและโมเลกุลที่ไม่ใช่ตัวเองเป็นคำถามสำคัญในภูมิคุ้มกันวิทยา ตั้งแต่ปี 1995 มีการสันนิษฐานว่าเซลล์ T จะวัดระยะเวลาที่โมเลกุลมีปฏิกิริยากับตัวรับ หากโมเลกุลจับกันเป็นเวลานานมันจะจัดว่าเป็นเชื้อโรค ถ้ามันผูกสั้น ๆ มันก็เป็นตัวของตัวเอง เนื่องจากยังไม่สามารถควบคุมระยะเวลาของการทดสอบได้สมมติฐานนี้จึงยังไม่สามารถยืนยันหรือปฏิเสธได้