thetastefood

อาหารสายยาง ข้อบ่งชี้ในการให้อาหารทางสายยาง

อาหารสายยาง ข้อบ่งชี้ในการให้อาหารทางสายยาง โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ข้อบ่งชี้ จุดประสงค์ ประเด็นทางจริยธรรม เทคนิค และภาวะแทรกซ้อน ดังนี้

อาหารสายยาง สำหรับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

อาหารสายยาง สำหรับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง กลุ่มโรคทางเดินหายใจในปัจจุบันนี้ พบมากพอๆกับ กลุ่มโรคหัวใจที่เป็นอันดับต้นของประเทศ โดยโลกนี้นั้นเกิดจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ที่สะสมเป็นระยะเวลายาวนาน ทำให้เกิดปัญหากับถุงลมในปอด ที่ไม่สามารถแลกการ์ดออกซิเจนได้ตามปกติ จึงทำให้ผู้ป่วยโรคนี้ทั่วไปนั้นมักจะมีอาการเหนื่อยหอบง่าย