travel news

ประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาหลายพันปี

ความสูงของฤดูร้อนผู้เข้าชม 2,000 คนอาจผ่านหุบเขาในหนึ่งวัน ถึงอย่างนั้นเพื่อนนักปีนเขาที่กำลังเดินไปตามทางก็มี แต่จุดเล็ก ๆ ที่หายไปในภูมิประเทศที่เป็นอนุสรณ์ ผนังหุบเขาลึกทอดยาวหลายร้อยเมตรเหนือเส้นสีน้ำตาลแดงและสีครีมของพวกเขาซึ่งมีลักษณะเป็นลายนิ้วมือเป็นคลื่นบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาหลายพันปี